แนะนำหนังสือใหม่          บริการแนะนำหนังสือใหม่ สำหรับผู้ใช้บริการ ที่ต้องการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สามารถแนะนำหนังสือใหม่ได้ที่ Link ด้านล่าง หรือ Scan QR Code ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน
          แนะนำหนังสือใหม่ผ่านหน้าเว็บได้ที่ link นี้
          https://bit.ly/2A3Doqs

          หรือ Scan QR Code ผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์ยืม – คืน