หนังสือเกี่ยวกับงานวิจัย          หมวดหนังสือเกี่ยวกับงายวิจัยของหลาย ๆ ที่ โดยจัดเรียงตามหมวดทศนิยมดิวอี้ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา สามารถยืมออกไปใช้ภายนอกได้ โดยจะมีเลขเรียกหนังสือนำหน้าว่า “วจ”