ห้องพิมพ์งาน          บริการห้องพิมพ์งาน และ Print งาน ผู้ใช้บริการที่ต้องการ Print เอกสาร หรือหาข้อมูลทำรายงาน สามารถ มาใช้บริการที่ห้องนี้ได้ โดยเมื่อต้องการจะ Print งาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง โดยมี อัตราค่าบริการขาวดำ แผ่นละ 2 บาท