เยาวชน


          หนังสือมุมเยาวชนสำหรับเพื่อค้นคว้า อ่านเล่น และประกอบการเรียนการสอน เรียงตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ เลขเรียกหนังสือขึ้นต้นด้วย “ย” อยู่บริเวณชั้น 9