นิยาย/Pocket Book


          นวนิยายและเรื่องสั้นต่าง ๆ เรียงตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ เลขเรียกหนังสือขึ้นต้นด้วย “น” และ “รส” อยู่บริเวณชั้น 9