กิจกรรมของ สำนักวิทยบริการ ฯ


ย้อนกลับ

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ รับมอบคอมพิวเตอร์ Acer All-in-one PC จากตัวแทนบริษัท EBSCO ประเทศไทย เพื่อใช้ในการบริการค้นคว้า "ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์"