แนะนำหนังสือ


วัน เดือน ปี
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
เลข ISBN
สถานะ
01/02/2562      
รอพิจารณา
28/01/2562      
รอพิจารณา
24/07/2561  เรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์มีแค่นี้  ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ (ผู้แปล)  
ดำเนินการจัดซื้อ
24/07/2561  ระบบฐานข้อมูล (ฉบับปรับปรุง)  วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์  
ดำเนินการจัดซื้อ
04/08/2560  ทิ้งของเสียของชีวิตออกไปซะ  ตุลย์ จตุรภัทร  
ดำเนินการจัดซื้อ
13/06/2560  ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย  บรรณาธิการ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  
ให้บริการแล้ว
11/05/2560  รวมพระปิดตาที่ในประทศไทย  -  ไม่อนุมัติ
11/05/2560  พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่  -  
รอพิจารณา
11/05/2560  พระเครื่อง หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท  -  
รอพิจารณา
22/01/2560  ปฏิบัติการฟิฟิกส์2    
รอพิจารณา

ทั้งหมด 111 รายการ : 12 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>

แบบฟอร์มแนะนำหนังสือใหม่

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แนะนำหนังสือที่ต้องการ

* ชื่อ - นามสกุล

*กรุณาเลือก: อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

*เลือกศูนย์:


* อีเมล์/เบอร์โทรศัพท์

รายละเอียดหนังสือที่ต้องการ

* ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ราคา บาท เลข ISBN
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ราคา บาท เลข ISBN
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ราคา บาท เลข ISBN