แนะนำหนังสือใหม่


แนะนำวารสารใหม่

ปกหนังสือ เนื้อหาโดยสังเขป
ชื่อหนังสือ : ความเป็นมา คนอีสาน ในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง : ไผท ภูธา
เลขเรียกหนังสือ : 959.3 ผ951ค 2558
บรรณานิทัศน์ : ภาคอีสาน มีประชากรมากที่สุดในประเทศ ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติ เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นฐาน ระเหระหน ในอดีต จนกลายมาเป็นคนอีสานในปัจจุบัน แม้อีสานในปัจจุบันจะแตกต่างจากอีสานในอดีต หนังสือเล่มนี้ก็ควรค่าอย่างยิ่งให้ลูกหลานอีสานได้ภูมิใจในความเป็นคนอีสาน ภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง โดยเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนอีสาน โดยคนอีสานอย่างแท้จริง
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาอีบุ๊คบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา e-book บน Tablet PC
ชื่อผู้แต่ง : ภาสกร เรืองรอง
เลขเรียกหนังสือ : 005.36 ภ493ก 2557
บรรณานิทัศน์ : พบกับที่มาและความสำคัญของการพัฒนา E-Book ระบบ Android และ iOS โดย Calibre ที่ช่วยสร้าง E-Book แบบง่ายๆ โดยที่ครูผู้สอนหรือผู้ใช้ทั่วไป เพียงสามารถใช้โปรแกรม Ms Word สร้างเนื้อหาและนำเนื้อหาดังกล่าวมาแปลงเป็น E-Book ในรูป ePub ที่สามารถนำไปใช้งานเป็นสื่อการสอนบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ทั้งระบบ Adroid และระบบ iOS และการพัฒนา E-Book ระบบ iOS โดย iBooks Author โปรแกรมที่ช่วยพัฒนา Multimedia E-Book ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาภาพและเสียง รวมแอนิเมชั่นต่างๆ และยังสามารถสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ เช่น เลือกตอบ เติมคำ จับคู่ Multimedia E-Book นี้ทำงานระบบ iOS ทั้งเครื่อง iPad และ mini iPad ที่มีความทันสมัยและกำลังเป็นที่นิยม
ชื่อหนังสือ : ก้อนหินน้อยนักเดินทาง
ชื่อผู้แต่ง : ภูมิไฑ ปทุมสูติ ศกุนตลา ลัคนศิยานนท์ แมคแคฟเฟอรี่, แปล
เลขเรียกหนังสือ : ย ภ667ก 2557
บรรณานิทัศน์ : เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ.2554 เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต่างเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมสูงและกินเวลายาวนาน ผู้เขียนอยู่บ้านในกรุงเทพฯ ต้องขนของขึ้นขั้นบนของบ้านแล้วอพยพไปอาศัยอยู่ในตึกสูงกลางเมืองกับหลานๆ เด็กๆ ต่างเครียดตามผู้ใหญ่ไปด้วย ช่วงน้ำท่วมเป็นช่วงที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ กำหนดการต่างๆ ถูกงดหมด แต่ละวันผ่านไปอย่างเชื่องช้า ผู้เขียนใช้เวลายามว่าง เขียนหนังสือสำหรับเด็กที่เกี่ยวกับน้ำท่วม 3 เรื่องคือ 1. น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2. เป็ดน้อยมีน้ำใจ 3. รองเท้าของปลาตีน เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับน้ำท่วมกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ และแสดงถึงน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันในช่วงวิกฤตดังกล่าว ให้เด็กๆ ได้อ่าน ได้เห็นภาพน้ำท่วม การแก้ไขปัญหา การป้องกันตนเองจากเสาไฟฟ้า แมลงและสัตว์มีพิษต่างๆ และที่สำคัญจะได้ช่วยกันหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ขึ้นอีกในอนาคตจะดีที่สุด ป้ากุล
ชื่อหนังสือ : วรรณคดีจีน ประวัติและผลงานสะท้านโลก
ชื่อผู้แต่ง : ส.สุวรรณ
เลขเรียกหนังสือ : 895.109 ส114ว 2557
บรรณานิทัศน์ : วรรณคดีจีนมีประวัติยาวนาน หากคำนวณเพียงตั้แต่เริ่มมีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ประวัติวรรณคดีจีนก็จะกินเวลายาวนานถึง ๓,๐๐๐ กว่าปี ในช่องเวลา ๓,๐๐๐ กว่าปี มีผลงานวรรณคดีเกิดขึ้นบนบรรณพิภพจีนมากมายเหลือคณานับ ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่าของจีนและของโลก จากหลักฐานโบราณวัตถุที่ขุดพบแสดงว่าชนชาติจีนได้ใช้อักษรจีนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ ๑๕ ศตวรรษก่อน ค.ศ. ซึ่งอยู่ในสมัยราชวงศ์ซัง สมัยนั้นคนจีนสลักอักษรจีนลงบนกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ จึงเรียกว่า อักษรกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ อักษรจีนพัฒนามาถึงสมัยราชวงศ์โจร มีจำนวนตัวอักษรมากขึ้น มีการปรับปรุงให้เขียนง่ายขึ้น มีเครื่องมือการเขียนดีขึ้น ทำให้กิจกรรมวรรณคดีเริ่มเจริญเฟื่องฟูขึ้นมา และในช่วงนี้นี่เอง ตกประมาณ ๓,๐๐๐ ปีก่อน หนังสือรวมบทกวีที่ชื่อ “ซือจิง” ซึ่งถือเป็นหนังสือบทกวีฉบับแรกในประวัติวรรณคดีจีนได้กำเนิดบนบรรณพิภพจีน “ซือจิง” เกิดก่อนมหากาพย์ “อิลเลียด” และ “ออดดิซี” ของโฮเมอร์ถึง ๒,๐๐๐ ปี
ชื่อหนังสือ : พูดอังกฤษไม่ต้องเก่งมากมายแค่ใช้งานได้ก็พอ
ชื่อผู้แต่ง : ครูพี่ซูซาน (นามปากกา)
เลขเรียกหนังสือ : 428.3495911 ค689พ 2558
บรรณานิทัศน์ : แน่นอน มันคือความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เราจะพาคุณๆ ไปเสริมความมั่นใจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่พูดๆ โดยละเลยแกรมมาร์เลยนั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่บอกว่าภาษาคือการลองผิดลองถูก ยังไงก็แล้วแต่มันก็ตอ้ งมีความรูติ้ดปลายนวมเอาไว้บ้าง ไม่ใช่ออกชกไปสะเปะสะปะนะ แบบนั้นสื่อสารได้ไม่ตรงจุดแน่ๆ เมื่อต้องออกไปใช้ภาษาเราก็อาจจะใช้ผิดๆถูกๆ ไม่เป็นไร แต่เราต้องย้อนกลับมาปรับปรุง ด้วยการกลับมาตรวจสอบหาจุดบกพร่องของเรา หนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งความรู้ไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และเอาไปใช้ตรวจสอบตัวเองเวลาไม่แน่ใจในการใช้ภาษาอีกด้วยไง
ชื่อหนังสือ : ธุรกิจร้านนวดแผนไทย ใครๆ ก็ทำได้
ชื่อผู้แต่ง : กันทิมา ว่องเวียงจันทร์
เลขเรียกหนังสือ : 650 ก389ธ 2558
บรรณานิทัศน์ : "นวดแผนไทย" อาชีพเล็กๆ ที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแสนนาน แต่ปัจจุบันไม่ใช่อาชีพเล็กๆ อย่างที่เราเห็นอีกต่อไป เนื่องจากธุรกิจนวดแผนไทยสามารถพัฒนายกระดับไปเป็นธุรกิจเงินล้านได้ จากตัวเลขสถิติยังพบว่ามีร้านนวดแผนไทยเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกปี มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจใช้บริการกันอย่างสม่ำเสมอ และอาชีพนวดแผนไทยก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มอนาคตสดใส ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ นวดแผนไทย คืออาชีพที่คนธรรมดาสามารถทำได้ เริ่มต้นแสนง่ายดาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในอาชีพนี้หรือต้องการเริ่มต้นเปิดร้านนวดแผนไทย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ให้คุณแล้ว!
ชื่อหนังสือ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่
ชื่อผู้แต่ง : ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
เลขเรียกหนังสือ : 658.3 ป384ก 2558
บรรณานิทัศน์ : หัวใจของการพัฒนาองค์กร คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หากองค์กรใดมีทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง องค์กรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในการบริหาร - อนาคตขององค์กรอยู่ในกำมือพนักงาน องค์กรจะเติบโต มั่นคง หรือล่มสลายอยู่ที่ คนคิด คนจัดการทั้งสิ้น จะจัดการอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ - องค์กรจะออกแบบระบบงาน HRM ตรวจสอบความพร้อมของบุคคลากรที่จะทำหน้าที่จัดการงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร มีเครื่องมือ กลไกใดที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวที ทุกคำตอบอยู่ในเล่มนี้
ชื่อหนังสือ : สร้างแบรนด์ให้ทำเงินด้วยโซเชียลมีเดีย
ชื่อผู้แต่ง : พรชัย ครองธรรมชาติ
เลขเรียกหนังสือ : 658.827 พ231ส 2558
บรรณานิทัศน์ : "สร้างแบรนด์ให้ทำเงินด้วยโซเชียลมีเดีย" เล่มนี้ ถ่ายทอดโดย "พรชัย ครองธรรมชาติ" ผู้ที่มีความสามารถในด้านการสร้างแบรนด์บนโซเซียลมีเดียในยุคนี้ มีผลงานที่เคยทำเอาไว้มากมายการันตี เนื้อหาในเล่มจะมาบอกถึงวิธีการใช้สื่อต่างๆ หลากหลายชนิดบนโซเซียลมีเดีย ให้คุณได้เลือกสรร เป็นเสมือนคัมภีร์แห่งการสร้างแบรนด์ เมื่อคุณอ่านแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง และทำเงินได้จริง
ชื่อหนังสือ : 36 กลยุทธ์ในสามก๊ก
ชื่อผู้แต่ง : บุญศักดิ์ แสงระวี
เลขเรียกหนังสือ : 355.4 บ574ส 2558
บรรณานิทัศน์ : สุดยอดตำราพิชัยสงคราม "36 กลยุทธ์" อันเป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมยุทธวิธีและกลอุบายของการทำศึกไว้อย่างรอบด้าน ซึ่งในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการทำสงครามสู้รบ มักจะอ้างอิงกลยุทธ์เหล่านั้นมาใช้ทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่เรื่อง "สามก๊ก" 1 ใน 4 วรรณกรรมเอกของจีน ซึ่ง "36 กลยุทธ์ในสามก๊ก" เล่มนี้ เป็นความตั้งใจของ "บุญศักดิ์ แสงระวี" นักเขียน นักแปล ผู้ช่ำชองเรื่องพิชัยสงคราม ได้เรียบเรียงรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องด้วยกลยุทธ์ทั้ง 36 นั้น เริ่มตั้งแต่ "ปิดฟ้าข้ามทะเล" ไปจนถึง "หนีคือยอดกลยุทธ์" มานำเสนอให้ผู้ที่ชื่นชอบสามก๊ก และผู้ที่สนใจในตำราพิชัยสงครามเล่มนี้ ได้มีไว้สะสม หรืออ่านศึกษาอ้างอิงได้เป็นอย่างดี
ชื่อหนังสือ : ศัพท์หมวด ไทย-เกาหลี 4,000 คำ
ชื่อผู้แต่ง : เสาวลักษณ์ ธนศักดิ์รุ่งเรือง, ผู้แปล
เลขเรียกหนังสือ : 495.781 ศ337 2558
บรรณานิทัศน์ : เรียนภาษาเกาหลีให้สนุก ด้วยสารพัดศัพท์หมวดในชีวิตประจำวันน่ารู้ จับสารพัดศัพท์น่ารู้รวมเป็นหมวดหมู่ 27 หมวด เรียนศัพท์ 3 ภาษา ไทย - เกาหลี - อังกฤษ ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันกว่า 4,000 คำ สืบค้นง่ายและรวดเร็วด้วยคำศัพท์ภาษาไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร ถูกต้องตามมาตรฐาน มีคำอ่านไทยสำหรับผู้ไม่รู้ภาษาเกาหลีมาก่อน ภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
ทั้งหมด 141 รายการ : 15 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>