แนะนำหนังสือใหม่


แนะนำวารสารใหม่

ปกหนังสือ เนื้อหาโดยสังเขป
ชื่อหนังสือ : คำจีนใช้สนุก
ชื่อผู้แต่ง : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เลขเรียกหนังสือ : 495.18 อ669ค
บรรณานิทัศน์ : หนังสือเล่มนี้จะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย สอดแทรกสำนวนจีนทุกบท ช่วยลดการใช้คำฟุ่มเฟือย พร้อมให้ความกระจ่างในหลักไวยากรณ์ที่มักมีข้อสงสัย
ชื่อหนังสือ : หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์
ชื่อผู้แต่ง : คมสัน รัตนะสิมากูล
เลขเรียกหนังสือ : 746.46 ส823ศ
บรรณานิทัศน์ : หนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายเพียงแค่แนวคิดหรือเทคนิคการเขียนบทรายการรูปแบบต่างๆ แต่ยังให้ความสำคัญกับการอธิบายองค์ประกอบสำคัญที่ผู้เขียนบทต้องเข้าใจเบื้องต้น ทั้งการวิเคราะห์ผู้รับสาร คุณลักษณะของสื่อ และภาษาที่ใช้สำหรับสื่อแต่ละประเภท ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์
ชื่อหนังสือ : การนันทนาการ
ชื่อผู้แต่ง : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
เลขเรียกหนังสือ : 790 ท614ก
บรรณานิทัศน์ : การนันทนาการเป็นแนวทางปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อบุคคล และหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ ความรู้เกี่ยวกับเกมการเล่น เกมการละเล่นของไทย เกมประกอบจังหวะหรือคำร้อง และปริศนาคำทาย เกมเบ็ดเตล็ด เกมนำและเกทผลัด ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของนันทนาการ
ชื่อหนังสือ : เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ
ชื่อผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
เลขเรียกหนังสือ : 658.3124 ส238ท
บรรณานิทัศน์ : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฝึกอบรม ด้วยสุดยอดเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกโอกาส รวมทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนงานเฉพาะรายบุคคลได้อีกด้วย และไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นวิทยากรมือใหม่ หรือวิทยากรมืออาชีพ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณก้าวสู่การเป็นสุดยอดวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ และเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
ชื่อหนังสือ : การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน
ชื่อผู้แต่ง : ฐาปนา บุญหล้า
เลขเรียกหนังสือ : 658.5 ฐ312ก
บรรณานิทัศน์ : หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า การเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับใหม่
ชื่อหนังสือ : วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการค้นพบ
ชื่อผู้แต่ง : ไลท์แมน, อลัน.
เลขเรียกหนังสือ : 509 ล979ว
บรรณานิทัศน์ : หนังสือเล่มนี้ได้รวมผลงานการค้นพบอันยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20 จำนวน 25 ชิ้น ตั้งแต่ควอนตัมฟิสิกส์ไปจนถึงดาราศาสตร์ การแพทย์ ยีน และเคมี เผยให้เห็นภาพความก้าวหน้าในการค้นคว้าผ่านรายงานผลการวิจัยที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์สำคัญแห่งยุคซึ่งล้วนปฏิวัติแวดวงวิทยาศาสตร์และวิธีมองโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง
ชื่อหนังสือ : เปลี่ยนเส้นตรงให้เป็นวงกลม
ชื่อผู้แต่ง : บรอนการ์ต, ไมเคิล. และแมคโดโน, วิลเลี่ยม.
เลขเรียกหนังสือ : 745.2 บ211ป
บรรณานิทัศน์ : Michael Braungart นักเคมีผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และ William McDonough สถาปนิกผู้เต็มไปด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์นำเสนอทฤษฎีและต้นแบบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากแบบ “อู่สู่สุสาน” (cradle to grave) ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและขยะปริมาณมหาศาล ให้เป็นแบบ “อู่สู่อู่” (cradle to cradle) เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุก่อสร้างที่ช่วยให้อาคารสร้างพลังงานมากกว่าผลาญพลังงาน สินค้าที่สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ เป็นต้น
ชื่อหนังสือ : เงินตราในอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง : วีรวรรณ ภิญญรัตน์
เลขเรียกหนังสือ : 332.4 ว835ง
บรรณานิทัศน์ : ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีสกุลเงินของตนเอง ทั้งรูปแบบ ชื่อเรียก และการกำหนดมูลค่าต่างมีความหมาย การออกใช้ธนบัตรของหลายประเทศสัมพันธ์กับการได้รับเอกราช ธนบัตรแต่ละใบของแต่ละประเทศต่างบรรจุสิ่งสำคัญไว้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง วีรบุรุษ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย พืชและสัตว์เฉพาะถิ่น สถานที่สำคัญ และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ชื่อหนังสือ : คัมภีร์นักนวัตกรรม
ชื่อผู้แต่ง : ลุกซ์, ริชาร์ด.
เลขเรียกหนังสือ : 658.4063 ล599ค
บรรณานิทัศน์ : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาและการผลักดันนวัตกรรมไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นทำจากการความรู้จักนวัตกรรม เรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ ตลอดจนพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ออกจำหน่ายในตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์
ชื่อหนังสือ : สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะ
ชื่อผู้แต่ง : แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
เลขเรียกหนังสือ : 302.2 ม854ส
บรรณานิทัศน์ : มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่กั้นขวางตัวคุณกับความสำเร็จเอาไว้ สิ่งนั้นไม่ใช่ประสบการณ์ และไม่ใช่ความสามารถหรือพรสวรรค์ จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ กล่าวว่า หากอยากประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็ คุณต้องเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับเลย และคุณก็สามารถจะเริ่มเรื่องนี้ได้ตั้งแต่วันนี้
ทั้งหมด 141 รายการ : 15 หน้า : << กลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>