งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทา... ณ ห้องประชุมแคทลียา ... 12 ธ.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การอบรม เรื่อง "ILL ebooks Sharing"... ณ ห้องปฏิบัติการคอมพ... 5 มิ.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอบรม เรื่อง การสื่อสารอย่างไรได้... ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ... 29 พ.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแ... ณ ศูนย์วิทยบริการ มห... 15 พ.ค. 2562-16 พ.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด... หอประชุม มหาวิทยาลัย... 7 มิ.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ
ประชุมวิชาการ TK Forum 2019 Desig... ห้อง Meeting 1-2 ศูน... 4 เม.ย. 2562 คลิ๊กเบาๆ
* การประชุมวิชาการ ระดับชาติ PULINET ... โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร... 9 ม.ค. 2562-10 ม.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมระ... ห้องประชุม อาคาร 1 ช... 6 ธ.ค. 2560- 7 ธ.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใ... ห้องประชุมศาสตราจารย... 17 ส.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
ประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง... ห้องประชุมใหญ่ สำนัก... 24 ก.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ... ห้องปฏิบัติงานอินเทอ... 17 ธ.ค. 2558 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thom... ห้องประชุม ชั้น 7 สำ... 26 เม.ย. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ... อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง... 19 เม.ย. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ... ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อา... 18 ก.พ. 2562 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใ... ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อ... 4 มี.ค. 2562- 5 มี.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 75 แถว | << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>