งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ... ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อ... 6 มี.ค. 2561- 7 มี.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ... ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อ... 29 ก.พ. 2559- 1 มี.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การประชุม “การประสานงานความร่วมมื... ห้องจัดแสดงดนตรี ชั้... 1 ส.ค. 2560- 2 ส.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
* การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ... ห้องสื่อโสตทัศน์ อาค... 8 พ.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กา... ห้องประชุมศาสตราจารย... 3 ส.ค. 2560- 4 ส.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องส... โรงแรมปรินซ์พาเลซ มห... 22 ก.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
* การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำ... ห้องประชุมชั้น 7 อาค... 26 ม.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก... อาคารบรรณสาร มหาวิทย... 15 ก.ย. 2559-16 ก.ย. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก... มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ... 23 ม.ค. 2562-25 ม.ค. 2562 คลิ๊กเบาๆ
โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้ง... มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน... 4 พ.ค. 2561 คลิ๊กเบาๆ
การฝึกอบรมการการจัดหมู่ระบบหอสมุดรั... ณ อาคารหอสมุด มหาวิท... 13 มี.ค. 2560-14 มี.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
* ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประช... ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ ม... 22 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 คลิ๊กเบาๆ
* การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต... ณ โรงแรม เอส. ดี. อเ... 29 มิ.ย. 2559- 1 ก.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี... ชั้น 11 สำนักวิทยบริ... 11 เม.ย. 2559 คลิ๊กเบาๆ
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี... ชั้น 11 สำนักวิทยบริ... 23 ก.พ. 2559-29 มี.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 75 แถว | << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>