งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอน... มหาวิทยาลัยสวนดุสิต... 18 มี.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื... สำนักหอสมุด มหาวิทยา... 29 ก.พ. 2559- 1 มี.ค. 2559 คลิ๊กเบาๆ
การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องส... มหาวิทยาลัยคริสเตียน... 26 ก.พ. 2559 คลิ๊กเบาๆ
* โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพา... โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน ... 17 มิ.ย. 2558-19 มิ.ย. 2558 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าประชุมสัมมนางานสมัชชาคุณธรรม... ณ ห้องวายุภักษ์ แกรน... 25 มี.ค. 2558-26 มี.ค. 2558 คลิ๊กเบาๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพั... ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร... 23 เม.ย. 2558 คลิ๊กเบาๆ
* การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหอสมุดและคล... ณ ห้องประชุมประชาสั... 7 ส.ค. 2557 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “คว... ณ ห้องประชุมศาสตราจา... 27 มิ.ย. 2557 คลิ๊กเบาๆ
* การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด... ณ ห้องอิมพีเรียลแกรน... 2 ธ.ค. 2556- 4 ธ.ค. 2556 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดศูน... ณ ห้องประชุม ชั้น 6... 17 ก.ย. 2556 คลิ๊กเบาๆ
* การอบรม หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่... ห้องภาณุรังษี โรงแรม... 24 มิ.ย. 2556-26 มิ.ย. 2556 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “ก... ณ ห้องประชุมศาสตราจ... 16 พ.ค. 2556-17 พ.ค. 2556 คลิ๊กเบาๆ
* การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2... ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล... 20 มี.ค. 2556-22 มี.ค. 2556 คลิ๊กเบาๆ
ปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการเชิงกลย... โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.... 11 ต.ค. 2555-13 ต.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
* อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Android... มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน... 20 ส.ค. 2555-23 ส.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 75 แถว | << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>