งานสัมมนาและอบรม ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ 

   * หมายถึงมีค่าใช้จ่ายในคอร์ส อบรมนี้
  หัวข้อ สถานที่ วันที่ รายละเอียด
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห... ณ หอประชุมใหญ่ สำนัก... 30 ก.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
การประชุมวิชาการ TK Conference on R... ณ ห้องMeeting Room 1... 12 ก.ค. 2555-13 ก.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
การเสวนาการอ่านและการจัดเตรียมห้องส... ณ ห้องประชุมชั้น 5 ... 7 มิ.ย. 2555 คลิ๊กเบาๆ
* การประชุมวิชาการ TK Conference on R... ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โร... 10 พ.ค. 2555-11 พ.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ... ณ ห้องประชุมศาสตราจา... 18 พ.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโล... สำนักวิทยบริการและเท... 21 มี.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
Tablet & M-Learning : An Eduction P... โรงแรมเอเชีย... 26 เม.ย. 2555 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการเครือข... ณ ห้องประชุม Briefi... 29 มี.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าอบรมผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเ... ณ ห้อง 11201 ชั้น 2... 6 มี.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
การประชุม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกา... ณ ห้องประชุมศูนย์คุ... 28 ก.พ. 2555 คลิ๊กเบาๆ
การเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการเครือข... ณ ห้องประชุม Briefi... 23 ก.พ. 2555 คลิ๊กเบาๆ
ศึกษาดูงานบีโอไอแฟร์ 2011... อิมแพ็ค เมืองทองธานี... 13 ม.ค. 2555 คลิ๊กเบาๆ
อบรมสัมมนา ม.มหิดล 4-5 ก.ค54... ม.มหิดล ศาลายา... 4 ก.ค. 2554- 5 ก.ค. 2554 คลิ๊กเบาๆ
* โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก... ณ ห้องอบรมโอเพนซอร์ส... 26 พ.ค. 2554-27 พ.ค. 2554 คลิ๊กเบาๆ
การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต... สำนักงานคณะกรรมการอุ... 20 เม.ย. 2554-22 เม.ย. 2554 คลิ๊กเบาๆ


| รวม 75 แถว | << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5