รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0"
สถานที่ณ ห้องประชุมแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่อบรม12 ธันวาคม 2561
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
  • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ Mr.Choi Sungsuk Mr.David Kwon
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้