รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application "ห้องสมุดกรีนดิจิทัล"
สถานที่ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่อบรม21 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • ผศ.ดร. จันทิมา ชุวานนท์
  • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้