รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืม ระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม"
สถานที่ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่อบรม 1 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
  • นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
    ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้