รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการเสวนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล"
สถานที่ณ ศูนย์มานุษวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)
วันที่อบรม13 ธันวาคม 2561
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • อาจารย์ กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ อาจารย์ ณัฐวรรธ์ ศรีสุข
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้