รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ Thailand 4.0"
สถานที่ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
วันที่อบรม22 มีนาคม 2560
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นาง วิลัยพร พิเดช
  • นาง อมรรัตน์ ศิริไปล์
  • นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล นายกิจจา เก่งการไถ นางผ่องศรี ปิยยยาตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้