รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)”
สถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(31) ชั้น 2 ห้อง 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่อบรม26 กรกฎาคม 2562
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
  • นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • นายจีระพล คุ่มเคี่ยมและทีมงาน
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้