รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการประชุมวิชาการโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 ภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุดและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา
สถานที่ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่อบรม31 ตุลาคม 2562- 1 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
 • นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
 • นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
  รายชื่อวิทยากร
   
 • Assoc.Prof.Dr.Sukhum Chaleysub Suan Dusit University
 • Mr. Pote Narittakurn CEO iGroup (Asia Pacific) Limited
 • Mr. Peter Sidorko The University of Hong Kong
 • Dr. Lee Chu Keong Nanyang Technological University
 • Mr. Chris Geary CEO BSD Education
 • Ms. Yuvarani Nair Outreach Consultant IES Research Consulting
 • Mr. David Shawah Director of Business Development
 • Mr. Surendra Man Shrestha Director Development, iGroup (Asia Pacific) Limited
 • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้