รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการเสวนาวิชาการ เรื่อง “Digital Platform for Library : Opportunities & Challenges” และ “ห้องสมุดกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง : การปรับตัวและบริการ”
สถานที่ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ห้องประชุม 601 ชั้น 6
วันที่อบรม19 ธันวาคม 2562
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
 • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
 • นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
 • นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
  รายชื่อวิทยากร
   
 • อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 • นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร
 • นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
 • นางสาวนฐา เลิศวิทยากร
 • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้