รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 Workshop on UniNet Network and Computer Application
สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่อบรม15 มกราคม 2563-17 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
 • นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
  รายชื่อวิทยากร
   
 • รองศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นางทิพวรรณ สุขรวย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายณัฐพงษ์ มังกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้