รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 Workshop on UniNet Network and Computer Application
สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่อบรม15 มกราคม 2563-17 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว จันทิมา คุ้มครอง
  • นางสาว ธนวรรณ มั่นอ่วม
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • 1. รศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2. ผศ.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 3. ผศ.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 4. นายวรสรวง ดวงจินดา (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 5. นายนภดล โชติ (โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 6. นายจิระ ชนรักสุข (โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) 7. นางสาวชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้