รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการเข้าฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่อบรม 8 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
  • นาง วิลัยพร พิเดช
  • นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • สำนักงานอธิการบดี และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้