รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ OKRs เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
สถานที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
วันที่อบรม23 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้