รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตร 5 สำหรับผุ้ไม่มีประสบการณ์)
สถานที่ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่อบรม16 มีนาคม 2563-17 เมษายน 2563
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
 • นางสาว กิติชา ธรณ์ชยะ
 • นาง วิลัยพร พิเดช
 • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา พายุพัด
 • ค่าใช้จ่าย ฟรี
  รายชื่อวิทยากร
   
  ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้