การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน


Get the Flash Player to see this player.
1.คำชี้แจง
 
2.โต๊ะวางอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน
 
3.ขั้นตอนการใช้ไมโครโฟน
 
4.ขั้นตอนการใช้ LCD Projector กับ Visualizer
 
5.ขั้นตอนการใช้ LCD Projector กับ Notebook
 
6.การสลับการแสดงผลบนจอรับภาพ ระหว่าง Visualizer กับ Notebook
 
7.การปิดโสตทัศนูปกรณ์