ตอบกระทู้เว็บบอร์ดเวลา กระทู้ถาม จำนวนผู้ตอบ
15/06/2556 23:56:16 ของ password login ตรงไหนครับ
คำถาม : ต้องเข้าตรงไหน
2 คน

แสดงกระทู้ตอบเว็บบอร์ด

เวลา
กระทู้ตอบ
ผู้ตอบ
17/06/2556 10:23:53 ถ้าเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ เชิญขอที่ ยืม คืน ชั้น 10 ครับ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
17/06/2556 10:22:35 Login Password เป็นของระบบห้องสมุดอัตโนมัติครับ ไว้สำหรับตรวจเช็ค การยืมคืนหนังสือของเรา ถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเป็น รหัสนักศึกษา password ก็รหัสนักศึกษา ถ้าเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ เชิญขอ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1
ร่วมตอบกระทู้ถาม
ชื่อผู้ตอบ
คำตอบ
 
รหัส