ตอบกระทู้เว็บบอร์ดเวลา กระทู้ถาม จำนวนผู้ตอบ
21/02/2555 0:48:4 นวัตกรรมใหม่ที่ให้บริการ
คำถาม : กระผมอยากได้ข้อมูลการให้บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นยุคสมัยใหม่ พึ่งพอจะมีเล่มงานให้เป็นกรณีศึกษาบ้างก็ได้ ครับ มีใหม อยากเห็นและอยากชมครับ จะนำมาปรับปรุงการให้บริการ ในองค์กรครับ ดร.สมัย เห
1 คน

แสดงกระทู้ตอบเว็บบอร์ด

เวลา
กระทู้ตอบ
ผู้ตอบ
12/06/2555 14:45:3 เชิญมาสอบถามที่เคาร์เตอร์ ห้องสมุดครับผม ขอโทษที่ตอบช้าครับ เว็บบอร์ดมีปัญหาพึ่งแก้ไขใหม่ (ฝ่ายไอที) IT

ทั้งหมด 1 รายการ : 1 หน้า : 1
ร่วมตอบกระทู้ถาม
ชื่อผู้ตอบ
คำตอบ
 
รหัส