ตอบกระทู้เว็บบอร์ดเวลา กระทู้ถาม จำนวนผู้ตอบ
27/04/2555 0:3:21 แนะนำ ดีวีดีสารคดี จากประเทศอังกฤษ
คำถาม : ผมเป็นตัวแทนจาก Academymedia-Asia ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปสารคดี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และอัตชีวะประวัติของบุคคลสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ จึงเสนอมาให้พิจารณาจัดซื้อเข้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
0 คน

แสดงกระทู้ตอบเว็บบอร์ด

เวลา
กระทู้ตอบ
ผู้ตอบ

ทั้งหมด 0 รายการ : 1 หน้า : 1
ร่วมตอบกระทู้ถาม
ชื่อผู้ตอบ
คำตอบ
 
รหัส