ตอบกระทู้เว็บบอร์ดเวลา กระทู้ถาม จำนวนผู้ตอบ
29/05/2555 13:54:33 เข้า http://reg.dru.ac.th. ไม่ได้
คำถาม : เข้าไป reg.dru.ac.th เช็คเกรด , ลงทะเบียนไม่ได้เลยครับ มันขึ้นว่า Oops! The page you are looking for could not be found. Try searching for it below: ครับ
2 คน

แสดงกระทู้ตอบเว็บบอร์ด

เวลา
กระทู้ตอบ
ผู้ตอบ
01/10/2555 11:23:18 เกรก วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า ก่อกุน กาจัด
12/06/2555 14:41:59 ตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วนะครับ อาจเป็นเพราะว่าวันนั้น เว็บฝ่ายทะเบียนอาจมีปัญหาครับ IT

ทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1
ร่วมตอบกระทู้ถาม
ชื่อผู้ตอบ
คำตอบ
 
รหัส