ตอบกระทู้เว็บบอร์ดเวลา กระทู้ถาม จำนวนผู้ตอบ
20/11/2555 10:5:40 ทำไมไม่ส่งเอกสาร
คำถาม : ก่อนรับปริญญามีเอกสารตอบรับว่าจะไปรับปริญญาหรือไม่ ถ้าไม่ไปให้กรอกว่าให้จัดส่งมาตามที่อยู่ พอถึงเวลาจริงให้ไปรับด้วยตัวเอง ไม่สะดวกที่จะเดินทางไป แล้วให้กรอกเอกสารทำ เพราะคนที่กรอกเอกสารไม่ไปรับปริญญา
2 คน

แสดงกระทู้ตอบเว็บบอร์ด

เวลา
กระทู้ตอบ
ผู้ตอบ
02/03/2559 14:45:34 IT
17/01/2556 10:33:38 กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะ อำนวยการ

ทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1
ร่วมตอบกระทู้ถาม
ชื่อผู้ตอบ
คำตอบ
 
รหัส