รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  คัมภีร์นักนวัตกรรม
ผู้แต่ง  ลุกซ์, ริชาร์ด.
เลขหมู่  658.4063 ล599ค