รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการค้นพบ
ผู้แต่ง  ไลท์แมน, อลัน.
เลขหมู่  509 ล979ว