รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  คำจีนใช้สนุก
ผู้แต่ง  อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เลขหมู่  495.18 อ669ค