รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  สี่แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม
ผู้แต่ง  ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
เลขหมู่  390.22 ศ336ส