รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  แต้จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่
ผู้แต่ง  ถาวร สิกขโกศล
เลขหมู่  390.0951 ถ332ต