รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ
ผู้แต่ง  วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
เลขหมู่  342.06 ว188ก