รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ผู้แต่ง  แลงกาต์, โรแบรต์, ค.ศ. 1892-1972.
เลขหมู่  340.9593 ล944ป