รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์
ผู้แต่ง  โคเว่น, ไทเลอร์
เลขหมู่  330.1 ค976ส