รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  กฎหมายอาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี2557)
ผู้แต่ง  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
เลขหมู่  345.593 ว559ก