รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  Faith and wisdom in science
ผู้แต่ง  McLeish
เลขหมู่  121 Mc163F