รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เจรจาขั้นเทพด้วยวาทะในสามก๊ก
ผู้แต่ง  เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เลขหมู่  808.5 ป765จ