รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  วิกฤตการณ์วังหน้า เหตุทุรยศบนแผ่นดินสยาม
ผู้แต่ง  เพลิง ภูผา
เลขหมู่  959.3023 พ922ว