รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  คำคม ชวนคิดในงานบุคคล = HR dictionary
ผู้แต่ง  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
เลขหมู่  808.882 อ631ค