รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  Drawing comic 3: ออกแบบและวาดตัวละครสุดประทับใจ
ผู้แต่ง  Club, C.C
เลขหมู่  741.5 ค174ด