รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  วะฟู พาซุต้า พาสต้าญี่ปุ่น
ผู้แต่ง  ชรินรัตน์ จริงจิตร
เลขหมู่  641.952 ว176