รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้บริหาร
ผู้แต่ง  สมชาติ กิจยรรยง
เลขหมู่  658.802 ส239ก