รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  รวมสูตรและฟังชั่น Excel ฉบับสมบูรณ์ : ประยุกต์ใช้งานได้ทั้ง Excel 2007,2010 และ2013
ผู้แต่ง  จักรทิพย์ ชีวพัฒน์
เลขหมู่  005.3684 จ219ร