รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  โบกมือลาอาการใบ้กิน = The fine art of small talk
ผู้แต่ง  เดบรา ไฟน์
เลขหมู่  302.2242 ฟ914บ